top of page
Sky Background

Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik (SEÇ-G)

Anapet

İlham kaynağımız doğa, dikkat noktamız çevre.

Doğaya sonsuz saygı duyuyoruz çünkü varlığımızın onun varlığına bağlı olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle kurulduğumuz günden bu yana doğaya hak ettiği özeni göstermeyi, çevreyle barışık politikalar yürütmeyi temel görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Kaynakları tüketmeden kalkınma sağlamayı amaç edinerek ekonomik büyümeyi çevrenin önüne koymaktan kaçınıyoruz. 

Çalışanlarımıza ve çevre sağlığına zarar verebilecek tüm riskleri belirleyerek önleyici çalışmalarla hayat kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Çevrenin kalitesini korumak ve geliştirmek adına tüm yasal yükümlülüklere harfiyen uyuyoruz. 

Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında tüm paydaşlarımızla iş birlikleri yaparak hayatı, doğayı ve insan sağlığını korumaya yönelik çözümler üretmeye devam edeceğimize söz veriyoruz.

Lokal Enerji

SEÇ-G

Politikası

RID

Sözleşmesi

Ulusal Yük

Vagonu Bakım

Kılavuzu

Demiryolu

Taşımacılığı

Raporu

bottom of page